Kontakt

Biuro
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Poland

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot,
Poland

Poznaj nas:

AronPharma Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk, Poland

NIP: PL9571111921

REGON: 382009686

KRS: 0000762145 Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

    wyślijwiadomość